Under åren har jag samlat på mig erfarenhet från en mängd
olika varumärken och branscher. Här kommer några exempel på företag som jag arbetar, eller har arbetat med.